Schooltijden

In schooljaar 2023-2024 hebben beide scholen nog eigen schooltijden. Vanaf schooljaar 2024-2025, wanneer beide scholen echt samengaan, werken we met dezelfde schooltijden. 

Beide scholen werken met een continurooster, d.w.z. dat de kinderen op school lunch eten.

Paus Johannesschool
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur (vanaf schooljaar 24-25 voor beide scholen).

De Phoenix - schooljaar 23-24
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur
Woensdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De schooldeuren gaan open om 8.20 uur.  Alle kinderen komen zelfstandig naar binnen toe, u kunt buiten afscheid nemen.