Schooltijden

In schooljaar 2023-2024 hebben beide scholen nog eigen schooltijden. Vanaf schooljaar 2024-2025, wanneer beide scholen echt samengaan, werken we met dezelfde schooltijden. De schooltijden zullen dan van 8.30 tot 14.00 uur zijn.

Beide scholen werken met een continurooster, d.w.z. dat de kinderen op school lunch eten.

Oud Paus Johannesschool leerlingen
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur 

Oude De Phoenix leerlingen
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur
Woensdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Schooltijden vanaf 2024-2025
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur 

De schooldeuren gaan open om 8.20 uur.  Alle kinderen komen zelfstandig naar binnen toe, u kunt buiten afscheid nemen.