Onderwijs op onze school

Nieuw schoolconcept
Sinds de goedkeuring eind mei 2023 op het brin-nummer, zijn we bezig met het startschoolconcept van IKC Het Vogelnest. De basis van het schoolconcept staat, hier hebben we samen veel tijd en energie in gestoken. Met de input vanuit ouders en alle collega’s, de wet- en regelgeving vanuit de onderwijsinspectie en de huidige onderzoeksresultaten in het onderwijs, maar ook de dingen die we al deden waar we heel tevreden over zijn, ligt er nu een concept van waaruit we als team graag gaan werken en op door willen ontwikkelen.

Omdat we iedereen vanuit de basis willen meenemen en zeker willen weten dat het doorontwikkelen van deze basis door ouders wordt gedragen, hebben we deze voorgelegd en kon iedereen stemmen . Met deze stemming heeft de MR het besluit genomen om door te gaan met de uitwerking.

In dit concept staat waarom en hoe we kijken naar bepaalde onderwijsonderdelen. 

Lees hier het schoolconcept