Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten op school. Om alle feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheert door de penningmeester van de ouderraad. Daarnaast is er een onafhankelijke kascommissie die elk jaar het kasboek controleert.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad helpt jaarlijks bij het organiseren van de alle activiteiten zoals: sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, schoolreis, pasen, koningsspelen, sportdag en de afsluiting van het schooljaar. Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor de volgende taken zoals het innen van de ouderbijdrage, de jaarlijkse begroting en heeft daarbij budgetverantwoordelijkheid. Ook schrijven zij het algemeen en financieel jaarverslag, deze wordt jaarlijks met u gecommuniceerd en gepresenteerd tijdens de ALV (algemene leden vergadering) afstemming actuele stand van zaken MR/OR.

Tijdens de algemene OR vergadering wordt er een terugkoppeling of een stand van zaken gegeven over de activiteiten. Ervaringen worden gedeeld met elkaar en zo nodig kan extra hulp gevraagd worden. Tijdens de vergaderingen en subcommissies wordt er niet alleen serieus en hard gewerkt en veel overlegd er wordt ook veel gelachen. En als op de dag zelf alle leerlingen met een blij gezicht rondlopen en weer met mooie verhalen naar huis gaan dan is dat natuurlijk een hele mooie beloning voor al het verzette werk.

Nieuwe leden
Sommige leden zijn jaren achtereen lid van de ouderraad en moeten vertrekken vanwege het feit dat de kinderen de school verlaten en daarmee de verbinding met de school verdwijnt. De ouderraad is daarom vaak op zoek naar nieuwe leden.

Ouderparticipatie
Is deelname aan de ouderraad voor u niet mogelijk maar u wilt wel betrokken zijn bij de verschillende activiteiten dan kan dat natuurlijk ook. Voor de verschillende activiteiten die tijdens de feestelijkheden worden georganiseerd zijn vaak hulpouders nodig, laat via de mail weten als je een keer wil helpen.

 

Leden

Ellen Boom - voorzitter
Tim Visser - voorzitter
Judith Veltstra - penningmeester
Helen Dobber - penningmeester
Dominique van der Graaf
Marieke Koedijk
Kelly van der Meij (leerkracht)